Over ons

Onderscheidend Innoverend Inspirerend

Wij zijn Els Meijer en Yolanda Schrijver, twee ondernemende docenten uit het werkveld zorg en welzijn. In 2013 hebben wij de handen ineen geslagen om met de kennis die wij hebben innoverende producten voor het onderwijs op de markt te brengen.
 
Edumeijsch maakt een volledige methode voor het Nieuw vmbo zorg & welzijn. Alle keuzevakken en modulen worden door ons uitgebracht. Ook als de eindtermen wijzigen, blijven wij alle titels leveren volgens de dan geldende eindtermen.
 
Sinds het begin van het Nieuw vmbo is onze methode op de markt en wordt hij door scholen gebruikt. Docenten en leerlingen zijn zeer tevreden en geven aan blij te zijn met de hoeveelheid praktijk, het heldere taalgebruik, de toegankelijke vormgeving en de gevarieerdheid van de lessen.
 
Naast module en keuzevakken heeft Edumeijsch 13 evenementen ontwikkeld. 
Deze zorgen voor indrukwekkende ervaringen.
 
Wat maakt ons anders dan andere uitgeverijen?
 
Wij houden van korte lijnen tussen de klant en ons. Wij spreken eigenlijk ook niet over klanten, maar over onze collega’s. Zo voelt het ook. Jullie zijn onze collega’s en samen willen wij mooi onderwijs maken voor onze leerlingen.
Als je geïnteresseerd bent in onze methode dan komen wij graag langs om een presentatie te geven. Wil je bestellen, dan bestel je de boeken direct bij ons. Door deze korte lijn kunnen wij garanderen dat je de boeken altijd op tijd binnen hebt. Zo kan ieder teamlid zich gedegen voorbereiden. Bij een nabestelling zorgen wij dat de boeken zeer snel bij het team zijn. Heb je een vraag dan kan je ons mailen of bellen. 
Ook willen we graag weten hoe de methode draait op school. Regelmatig zullen wij om feedback vragen of peilen waar de behoeftes liggen voor nieuw materiaal. Wij draaien graag een dag mee met de klas en de docent. Het is voor ons heel waardevol om docenten en leerlingen te spreken en te zien hoe onze methode wordt ervaren.
 
Privacyverklaring AVG Edumeijsch
 
Edumeijsch, gevestigd aan Salomonstraat 18 1812PA Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
https://www.edumeijsch.nl/ 
https://vmboportal.nl/
Salomonstraat 18 1812PA Alkmaar.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Edumeijsch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edumeijsch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
- Het afhandelen van de betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij de school af te leveren
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Edumeijsch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden er nooit persoonsgegevens aan derden verstrekt.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Edumeijsch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@edumeijsch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Edumeijsch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@edumeijsch.nl.
 
Edumeijsch heeft de volgende maatregelen genomen om jouw 
persoonsgegevens te beveiligen: 
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Neem contact op